• پر کلراتین
 • اکسید آلومینیوم
 • اکتیو آلومینا، آلومینا اکتیو
 • مولکولارسیو
 • روپیونات کلسیم
 • روپیونات سدیم
 • بی کرومات سدیم
 • اسید کرومیک
 • کلرور کلسیم 77 درصد(چینی خوراکی با برگه بهداشت و آنالیز)
 • اسید اگزالیک
 • سیلیکاژل آبی
 • سدیم آلمینات
 • گزانتان گام
 • اکسید آلومینیم آلفا
 • بی کرومات سدیم
 • مواد شیمیایی آرایشی بهداشتی
 • مواد شیمیایی آزمایشگاهی
 • مواد شیمیایی صنعتی
 • اسانس (لیمو،سیب سبز،توت فرنگی،گلهای بهاری،نیوا،لوکس،برگاموت،عطرچای و…)
 • سولفات مس
 • گوگرد
 • تری اتانول آمین
 • حلال پروپیلن گلیکول
 • پروپیلن گلیکول
 • فروش استون (استن) بهداشتی پاک کننده
 • آمونیاک
 • تری کلر اتیلن
 • فلوبورات سرب
 • اسید فلوبوریک
 • اسید استیک
 • اسید نیتریک
 • اسید کلریدریک
 • اسید سولفوریک
 • فنل فتالئین
 • اتیلن دیامین تترا استیک اسید(E.D.T.A) دارویی چینی 2 و 4 سدیم
 • سودااش سبک و سنگین (کربنات سدیم)
 • پلی سوربات دارویی گرید (توئین) 20 60 80
 • منتول چینی دارویی گرید
 • صمغ عربی خوراکی فود گرید
 • کلرورکلسیم خوراکی
 • پلی آلومینیوم کلراید (PAC)
 • کربوکسی متیل سلولز سانروز
 • سی.ام.اس.(CMS)
 • لاکتوز مش 200
 • متابیسولفیت سدیم
 • سیتریک اسید خشک و آبدار (منوهیدرات – انیدرید)
 • اسید سیتریک انیدرید
 • اسید سیتریک منوهیدرات
 • فسفریک اسید خوراکی
 • اسید استئاریک کاسمتیک
 • پلی سوربات دارویی توئین 20 60 80
 • انواع اسانسهای برگاموت فرگرنس فلاورز خوراکی بهداشتی آرایشی
 • اسانس بل آلمان فلاورز (خوراکی،آرایشی ، بهداشتی)
 • اکسید آلومینیوم فیوز آرایشی و بهداشتی
 • منتول کریستال خرس نشان 2/5 کیلویی
 • اسید استئاریک رابر
 • کربوکسی متیل سلولز سی ام سی
 • پلی آلومینیوم کلراید (P.A.C)
 • (E.D.T.A)اتیلن دیامین تترا استیک اسید 2 سدیم 4 سدیم
 • دولومیت
 • سیلیس شکری
 • آلومینیوم اکتیو
 • کربنات سدیم سبک و سنگین
 • اسید فسفریک صنعتی
 • اسید فسفریک خوراکی
 • مولکولارسیو جذب کننده
 • کاستیک سودا
 • نشادر (کلرورآمونیم)
 • کربنات سدیم (سودااش)
 • کلرور کلسیم پودر
 • متاسیلیکات سدیم (مواد آولیه کاشی سازی)
 • اسید فسفریک
 • آب اکسیژنه
 • فروش هیدروکسید پتاسیم (پتاس)
 • کربنات پتاسیم
 • متابیسولفیت سدیم
 • بوراکس دکا
 • بوراکس پنتا
 • اسیدفسفریک
 • اسیداگزالیک
 • اسیدبوریک
 • اکسید آلومینیوم فیوز
 • اکسید آلومینیوم آلفا